Xem tất cả 10 kết quả

Model: PDV-A400E
Công suất: 400 W  
Lưu lượng (max): 235L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,280,000

Model: PDV-A400EA
Công suất: 400 W  
Lưu lượng (max): 235L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,560,000

Model: PDV-A750E
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 310L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,730,000

Model: PDV-A750EA
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 310L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,050,000

Model: PDV-S600E
Công suất: 600 W  
Lưu lượng (max): 280L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,230,000

Model: PDV-S600EA
Công suất: 600 W  
Lưu lượng (max): 280L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,800,000

Model: PDV-S600Q
Công suất: 600 W  
Lưu lượng (max): 280L/P
Bảo hành: 12 tháng

8,270,000

Model: PDV-S750E
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 315L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,350,000

Model: PDV-S750EA
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 315L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,830,000

Model: PDV-S750Q
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 315L/P
Bảo hành: 12 tháng

8,230,000
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868