Xem tất cả 9 kết quả

Model: PH 401E
Công suất: 400 W  
Cột áp: 19m  
Bảo hành: 12 tháng

6,720,000

Model: PH-045E
Công suất: 40 W  
Cột áp: 3,5 m  
Bảo hành: 12 tháng

1,070,000

Model: PH-101E
Công suất: 100 W  
Cột áp: 4,5 m  
Bảo hành: 12 tháng

2,850,000

Model: PH-123E
Công suất: 125 W  
Cột áp: 5m  
Bảo hành: 12 tháng

3,240,000

Model: PH-1500Q
Công suất: 1500 W  
Cột áp: 25m  
Bảo hành: 12 tháng

10,610,000

Model: PH-2200Q
Công suất: 2200 W  
Cột áp: 30m  
Bảo hành: 12 tháng

11,630,000

Model: PH-251E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 7,5m  
Bảo hành: 12 tháng

4,570,000

Model: PH-254E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 15m  
Bảo hành: 12 tháng

3,330,000

Model: PH-400E
Công suất: 400 W  
Cột áp: 15,5m  
Bảo hành: 12 tháng

6,540,000
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868