Hiển thị 85–96 trong 125 kết quả

Model: PUN-600E
Công suất: 600 W
Lưu lượng: 126 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

4,110,000

Model:PU-460EA
Công suất: 1000 W
Lưu lượng: 150 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

8,120,000

Model: PUN-200EH
Công suất: 400W
Lưu lượng: 80 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

3,140,000

Model: PU-400E
Công suất: 600 W
Lưu lượng: 145 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

4,510,000

Model: PU 462E
Công suất: 1000 W
Lưu lượng: 230 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

7,270,000

Model: PUN-250E
Công suất: 350 W
Lưu lượng: 80 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

3,140,000

Model: PW 400E
Công suất: 400W
Cột áp (max): 35m

5,156,000

Model: PB-250SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

6,300,000

Model: PB-401SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

7,210,000

Model: PB-088EA
Công suất: 60 W 
Lưu lượng: 35 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

1,970,000

Model: PB-201EA
Công suất: 200W
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

3,420,000

Model: PB-400EA
Công suất: 400 W 
Lưu lượng: 75 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

4,600,000
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868