HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

SẢN PHẨM MỚI NHẤTXem tất cả

Model: PB-401SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

7,210,000

Model: PB-250SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

6,300,000

Model: PB-S125EA
Công suất: 125 W 
Lưu lượng: 42 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

3,350,000

Model: PB-400EA
Công suất: 400 W 
Lưu lượng: 75 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

4,600,000

Model: PW-122EA
Công suất: 125 W  
Áp suất: 1 - 1.6 kgf/cm2  
Bảo hành: 12 tháng

4,530,000

Model: PW-750LEA
Công suất: 750 W  
Áp suất: 2.5 - 3.5 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

12,740,000

Model: PW-252EA
Công suất: 250 W  
Áp suất: 1.6 - 2.4 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

6,440,000

Model: PW-175EA
Công suất: 125 W  
Áp suất: 1.1 – 1.8 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

3,410,000

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP WILOXem tất cả

Model: PB-088EA
Công suất: 60 W 
Lưu lượng: 35 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

1,970,000

Model: PB-S125EA
Công suất: 125 W 
Lưu lượng: 42 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

3,350,000

Model: PB-201EA
Công suất: 200W
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

3,420,000

Model: PW-082EA
Công suất: 80 W  
Áp suất: 0.7 – 1.3 kgf/cm2  
Bảo hành: 12 tháng

4,330,000

Model: PW 400E
Công suất: 400W
Cột áp (max): 35m

5,156,000

Model: PBI-L203EA
Công suất: 750 W  
Cột áp (max): 40m
Bảo hành: 12 tháng

21,550,000

Model: PBI-L303EA
Công suất: 750 W  
Cột áp (max): 39m
Bảo hành: 12 tháng

21,390,000

Model: PBI-L304EA
Công suất: 1100 W  
Cột áp (max): 59m
Bảo hành: 12 tháng

22,460,000

MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO WILOXem tất cả

Model: PW-1500E
Công suất: 1500 W  
Cột áp: 50m  
Bảo hành: 12 tháng

10,120,000

Model: PW-750E
Công suất: 750 W  
Cột áp: 47m  
Bảo hành: 12 tháng

7,660,000

Model: PW-251E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 30m  
Bảo hành: 12 tháng

4,850,000

Model: PW-175E
Công suất: 125 W  
Cột áp: 26m  
Bảo hành: 12 tháng

3,060,000

MÁY BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG WILO

Model: PH-2200Q
Công suất: 2200 W  
Cột áp: 30m  
Bảo hành: 12 tháng

11,630,000

Model: PH-1500Q
Công suất: 1500 W  
Cột áp: 25m  
Bảo hành: 12 tháng

10,610,000

Model: PH 401E
Công suất: 400 W  
Cột áp: 19m  
Bảo hành: 12 tháng

6,720,000

Model: PH-400E
Công suất: 400 W  
Cột áp: 15,5m  
Bảo hành: 12 tháng

6,540,000

Model: PH-254E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 15m  
Bảo hành: 12 tháng

3,330,000

Model: PH-251E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 7,5m  
Bảo hành: 12 tháng

4,570,000

Model: PH-123E
Công suất: 125 W  
Cột áp: 5m  
Bảo hành: 12 tháng

3,240,000

Model: PH-101E
Công suất: 100 W  
Cột áp: 4,5 m  
Bảo hành: 12 tháng

2,850,000

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP WILO

Model: Wilo-CronoNorm-NL
Công suất: 0,37 - 2,2kW
Số cột: 4
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-Zeox FIRST
Công suất: 5,5 - 50 kW
Lưu lượng: 45 - 150 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-2-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 2 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-3-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 3 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-4-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 4 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-5-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 5 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA Compact-1 Helix V
Công suất: 3000W
Lưu lượng: 19-25 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA-1
Công suất: 3000 - 22000W
Lưu lượng: 25-80 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng