Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

Model: Comfort-COR-2-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 2 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-3-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 3 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-4-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 4 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: Comfort-COR-5-Helix-V
Công suất: 0,37 - 22 kW
Số máy bơm: 5 bơm
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA Compact-1 Helix V
Công suất: 3000W
Lưu lượng: 19-25 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-CronoNorm-NL
Công suất: 0,37 - 2,2kW
Số cột: 4
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-CronoNorm-NLG
Công suất: 75 - 200kW
Số cột: 4
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-Zeox FIRST
Công suất: 5,5 - 50 kW
Lưu lượng: 45 - 150 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA-1
Công suất: 3000 - 22000W
Lưu lượng: 25-80 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA-2
Công suất: 3000 - 22000W
Lưu lượng: 25-80 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: FLA-2 TRVB
Công suất: 3000 - 22000W
Lưu lượng: 25-80 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-SiFire Easy
Công suất: 7500W
Lưu lượng: 30 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868