Model: PB-401SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

7,210,000

Model: PB-250SEA
Công suất: 250 W 
Lưu lượng: 65 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

6,300,000

Model: PB-S125EA
Công suất: 125 W 
Lưu lượng: 42 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

3,350,000

Model: PB-400EA
Công suất: 400 W 
Lưu lượng: 75 lít/phút 
Bảo hành: 12 tháng

4,600,000

Model: PW-122EA
Công suất: 125 W  
Áp suất: 1 - 1.6 kgf/cm2  
Bảo hành: 12 tháng

4,530,000

Model: PW-750LEA
Công suất: 750 W  
Áp suất: 2.5 - 3.5 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

12,740,000

Model: PW-252EA
Công suất: 250 W  
Áp suất: 1.6 - 2.4 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

6,440,000

Model: PW-175EA
Công suất: 125 W  
Áp suất: 1.1 – 1.8 kgf/cm2
Bảo hành: 12 tháng

3,410,000

Model: PM-3703FG
Công suất: 3700 W  
Lưu lượng (max): 550L/P
Bảo hành: 12 tháng

153,920,000

Model: PM-2203FG
Công suất: 2200 W  
Lưu lượng (max): 420L/P
Bảo hành: 12 tháng

108,850,000

Model: PM-1503FG
Công suất: 1500 W  
Lưu lượng (max): 370L/P
Bảo hành: 12 tháng

97,200,000

Model: PM-753FG
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 300L/P
Bảo hành: 12 tháng

51,630,000

Model: PM-403FG
Công suất: 370 W  
Lưu lượng (max): 250L/P
Bảo hành: 12 tháng

41,070,000

Model: PM-3703PG
Công suất: 3700 W  
Lưu lượng (max): 550L/P
Bảo hành: 12 tháng

73,240,000

Model: PM-2203PG
Công suất: 2200 W  
Lưu lượng (max): 420L/P
Bảo hành: 12 tháng

52,240,000

Model: PM-1503PG
Công suất: 1500 W  
Lưu lượng (max): 370L/P
Bảo hành: 12 tháng

48,350,000

Model: PM-753PG
Công suất: 750 W  
Lưu lượng (max): 300L/P
Bảo hành: 12 tháng

24,230,000

Model: PM-403PG
Công suất: 370 W  
Lưu lượng (max): 250L/P
Bảo hành: 12 tháng

19,420,000

Model: PM-051NE
Công suất: 50 W  
Lưu lượng (max): 15L/P
Bảo hành: 12 tháng

3,110,000

Model: PM-300PE
Công suất: 300 W  
Lưu lượng (max): 95L/P
Bảo hành: 12 tháng

8,260,000

Model: PM-250PES
Công suất: 250 W  
Lưu lượng (max): 90L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,180,000

Model: PM-250PEH
Công suất: 250 W  
Lưu lượng (max): 90L/P
Bảo hành: 12 tháng

5,800,000

Model: PM-150PE
Công suất: 150 W  
Lưu lượng (max): 60L/P
Bảo hành: 12 tháng

5,300,000

Model: PM-052PE
Công suất: 50 W  
Lưu lượng (max): 35L/P
Bảo hành: 12 tháng

2,900,000

Model: PM-030PE
Công suất: 30 W  
Lưu lượng (max): 22L/P
Bảo hành: 12 tháng

2,640,000