Xem tất cả 12 kết quả

Model: TS-32/12A
Công suất: 600 W  
Lưu lượng: 225L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,740,000

Model: TS-32/9A
Công suất: 300 W  
Lưu lượng: 180L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,510,000

Model: PD-180E
Công suất: 180 W  
Lưu lượng: 100L/P
Bảo hành: 12 tháng

3,310,000

Model: PD-180EA
Công suất: 180 W  
Lưu lượng: 100L/P
Bảo hành: 12 tháng

3,690,000

Model: PD-300E
Công suất: 300 W  
Lưu lượng: 160L/P
Bảo hành: 12 tháng

3,450,000

Model: PD-300EA
Công suất: 300 W  
Lưu lượng: 160L/P
Bảo hành: 12 tháng

3,790,000

Model: PD-A401EA
Công suất: 400 W  
Lưu lượng: 225L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,070,000

Model: PD-A401Q
Công suất: 400 W  
Lưu lượng: 225L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,190,000

Model: PD-A751E
Công suất: 750 W  
Lưu lượng: 300L/P
Bảo hành: 12 tháng

6,960,000

Model: PD-A751EA
Công suất: 750 W  
Lưu lượng: 300L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,360,000

Model: PD-A751Q
Công suất: 750 W  
Lưu lượng: 300L/P
Bảo hành: 12 tháng

7,810,000

Model:PU-460EA
Công suất: 1000 W
Lưu lượng: 150 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

8,120,000
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868