Hiển thị 73–84 trong 125 kết quả

Model: FLA-2 TRVB
Công suất: 3000 - 22000W
Lưu lượng: 25-80 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-SiFire Easy
Công suất: 7500W
Lưu lượng: 30 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-SiFire EN
Công suất: 8500W
Lưu lượng: 35-40 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-Helix FIRST V
Công suất: 5000W
Lưu lượng: 20 - 25 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-Helix V
Công suất: 8000W
Lưu lượng: 35 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: Wilo-Multivert MVI
Công suất: 6000W
Lưu lượng: 20 - 25 m3/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Model: PU-1500E
Công suất: 1800 W
Lưu lượng: 270 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

10,810,000

Model:PU-1500G
Công suất: 1800 W
Lưu lượng: 270 lít/phút
Bảo hành: 12 tháng

10,720,000

Model: PW-1500E
Công suất: 1500 W  
Cột áp: 50m  
Bảo hành: 12 tháng

10,120,000

Model: PW-175E
Công suất: 125 W  
Cột áp: 26m  
Bảo hành: 12 tháng

3,060,000

Model: PW-251E
Công suất: 250 W  
Cột áp: 30m  
Bảo hành: 12 tháng

4,850,000

Model: PW-750E
Công suất: 750 W  
Cột áp: 47m  
Bảo hành: 12 tháng

7,660,000
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936 883 868